Ana içeriğe geç

Değişiklik günlüğü

Bu değişiklik günlüğü, her Qlik Sense Enterprise on Kubernetes sürümünde sunulan kayda değer işlevsel değişiklikleri açıklar.

Hata düzeltmeleri ve sınırlamalar hakkında bilgi almak için sürüm notlarına bakın.

June 2020

Özel araç ipucu geliştirmeleri

Artık özel araç ipuçlarına başlık ve açıklamalar ekleyebilirsiniz. Özel araç ipuçları artık set ifadelerini, toplamı kullanan ifadeleri ve hesaplanan boyutlar içeren grafikleri destekler. Anlık görüntülerde özel araç ipuçları desteklenir.

Bkz. Özel araç ipuçları

Hikayeleri indirme

Şimdi hikayeleri PDF olarak indirebilirsiniz.

Bkz. Uygulama içeriğini indirme

Organizasyon grafiği geliştirmeleri

Artık ana sayfa düğmesi, kenarlık rengi seçenekleri ve otomatik yeniden boyutlandırma gibi iyileştirmeler sayesinde Organizasyon grafikleri ile etkileşim daha kolaydır.

Bkz. Organizasyon grafiği

May 2020

Bulut hub'ı olay bildirimleri

Bir alana yeni uygulamalar eklenmesi veya sizin bir alana eklenmeniz gibi, bulut hub'ındaki olaylar için bildirimler alabilirsiniz.

Bkz. Bildirimler ve abonelikler

Kişisel ve paylaşılan alanlarda veri kaynaklarını yönetme

Doğrudan kişisel ve paylaşılan alanlarda veri dosyaları ve bağlantıları ekleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Bkz. Alanlarda veri kaynaklarını yönetme

April 2020

Araç ipuçları özelleştirmesi

Çeşitli grafikler için özel araç ipuçları mevcuttur. Artık eklenen hesaplamalara odaklanmak için varsayılan bilgileri kaldırarak araç ipucunu daha fazla özelleştirebilirsiniz.

Bkz. Özel araç ipuçları

Seçim imlerini başkalarıyla paylaşma

Genel veya Topluluk içinde seçim imlerine götüren bağlantıları kopyalayabilirsiniz. Ayrıca seçim imlerini Genel veya Topluluk içindeki diğer kullanıcıların kullanımına açık hale de getirebilirsiniz.

Bkz. Bulut hub'larında yer işaretlerinin bağlantılarını paylaşma

Göreli sayılar

Göreli sayılar için yeni bir değiştirici eklenmiştir. Belirli bir seçime göre, toplama göre veya bir alan değerine göre yüzdeleri hesaplamanıza olanak sağlar. Göreli sayının hesaplanma temelini değiştirebilirsiniz.

Bkz. Değiştiriciler

Pivot tablolarda ilk hesaplama değerine göre sıralama

Birden fazla hesaplamanız varsa bir hesaplama grubu oluşturulur. İlk hesaplama değerine göre sırala seçeneği, boyut değerlerini ilk hesaplamanın sayısal değerine göre sıralar. Bu sıralama düzeni tüm boyutları etkiler ve boyutlar altında tanımlanan diğer tüm sıralama düzenlerinden önceliklidir.

Bkz. İlk hesaplama değerine göre sıralama

Pivot düzen durumunu kaydet

Pivot tablo düzeni genişletilmiş olarak kaydedilmiş şekilde seçim imleri oluşturabilirsiniz.

Bkz. Pivot tablo durumunu kaydetme

Organizasyon grafiği

Artık bir ağaç yapısıyla verilerden organizasyon grafikleri oluşturabilirsiniz.

Bkz. Organizasyon grafiği

Sekme navigasyonu

Üst araç çubuğundaki Hazırla, Analiz Et veya Anlat sekmelerini kullanarak Qlik Sense uygulamasında gezinin.

Bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme

Görselleştirme paylaşımı

Qlik Sense uygulamasını kullanarak, mevcut seçimlerinizin bulunduğu görselleştirmeleri e-posta yoluyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Bkz. Görselleştirmeleri paylaşma

February 2020

Sayfalara işlemler ekleme

Sayfalara, kullanıcılar sayfalara gittiğinde tetiklenen eylemler ekleyebilirsiniz.

Bkz. Sayfalara işlemler ekleme

Koşullu arka plan katmanları

Harita arka planı katmanları, hesaplama koşulları kullanılarak açılabilir veya kapatılabilir.

Bkz. Harita özellikleri

Özel harita noktası sembolleri

Kullanıcı artık bir harita grafiğinin nokta katmanına standart şekillere ek olarak herhangi bir resim de ekleyebilir. Nokta katmanı, resimlerin döndürülmesini de destekler.

Bkz. Harita özellikleri

Özel araç ipuçları

Özel araç ipuçları; sütun grafik, birleşik grafik, harita grafiği, pasta grafik, dağılım grafiği ve ağaç haritası için kullanılabilir. Herhangi bir hesaplama ekleyerek araç ipucunu uyarlayabilirsiniz.

Paylaş işlevinin kullanımdan kaldırılması

Paylaş işlevini kullanarak kişisel alanınızdan uygulamaları paylaşma kullanımdan kaldırıldı. Paylaşılan alanlar kullanılarak uygulamalar paylaşılabilir.

Bkz. Bulut hub'ında uygulamaları paylaşma

Sayfayı PDF olarak indir

Tüm Qlik Sense sayfalarını PDF dosyaları olarak indirin. Boyutu ve düzeni yapılandırabilirsiniz.

Bkz. Uygulama içeriğini indirme

Huni grafik geliştirmeleri

Huni grafikler için yeni bir özel sıralama seçeneği kullanılabilir. Bu özellik, kullanıcı biçimi daha az keskin bir huni modellemek istediğinde kullanışlıdır.

Bkz. Huni grafik

Gelişmiş işlem düğmesi

Arka plan rengi ve resmi, etiket yazı tipi boyutu ve rengi, kenarlık rengi, genişliği ve yarıçapı gibi daha fazla stil seçeneği ile işlem düğmemizi iyileştirdik. Bu, müşterilerimiz tarafından yüksek oranda talep edilmekteydi.

Düğme

Çizgi grafik stili

Çizgi grafik birçok yeni stil seçeneğiyle iyileştirilmiştir. Her hesaplama için ayrı ayrı veya grafiğin tamamında çizgilere stil uygulanabilir.

  • Çizgi kalınlığı
  • Çizgi stili: düz veya kesik çizgili
  • Çizgi kavisi: düzgün veya düz
  • Dikey sunum

Bkz. Çizgi grafiği özellikleri

Harita katmanı seçimini açma/kapatma

İçerik oluşturucu artık hangi katmanların seçilebilir olup olmayacağına karar verebilir. Bu, arka plan bilgilerinin bulunduğu katmanlar için kullanışlıdır.

Bkz. Harita özellikleri

Hareketli ortalama ve fark

Sütun grafik, çizgi grafik, tablo ve birleşik grafiğe yeni değiştiriciler eklendi. Yeni değiştiriciler, tam hareketli ortalama ve adım farkını destekler.

Bkz. Değiştiriciler

Pivot tablo stili

Stil seçenekleri arasında üst bilgi yazı tipi boyutu ve rengi, hücre yazı tipi boyutu ve rengi, metin hizalaması ve boyut değerlerinin rengi yer alır. Stil seçenekleri, okunaklılığı artırır ve kullanıcılara Qlik Sense tablolarının görünümünü oluşturma ve özelleştirme gücü sağlar.

Bkz. Pivot tablo özellikleri

Tablo eğilim göstergeleri

Düz tablo, grafiksel öğelerle geliştirilmektedir. Kullanıcı, KPI nesnesine benzer koşullu simgeler ekleyebilir. Tablo göstergeleri, eğilim ve uyarı bilgilerinin sunulmasında ve temel bilgilerin vurgulanmasında faydalıdır.

Bkz. Tablo

Grafiklerdeki eğilim çizgileri

Eğilim çizgileri, veri analizinde yaygın kullanılan güçlü bir araçtır. Şimdi sütun grafiklere ve çizgi grafiklere farklı türde eğilim çizgileri ekleyebilirsiniz.

Bkz. Eğilim çizgileri

December 2019 işlevleri

Bulut hub'ına bağlantı ekleme

Kiracı yöneticileri artık bulut hub'ında bağlantı ekleyebilir. Bu, diğer Qlik Sense dağıtımlarındaki uygulamalara, karma ortam içeren web sayfalarına veya bulut hub'ı üyelerini ilgilendiren diğer içeriklere bağlantı eklemenizi sağlar.

Bkz. Bulut hub'larına bağlantı ekleme.

Dinamik görünümler

Dinamik görünümler, temel bir uygulamayı başka bir uygulamaya bağlamanıza olanak sağlar. Bu uygulamadaki ana görselleştirmeler daha sonra temel uygulamada kullanılabilir. Böylece uygulama oluşturucularının diğer uygulamalarda dinamik grafikler olarak şablon uygulamadaki ana görselleştirmeleri kullanmasına olanak sağlanır.

Bkz: Dinamik görünümlerle verileri yönetme.

November 2019

Harita katmanlarını otomatik yakınlaştırmadan hariç tut

Harita katmanlarını otomatik yakınlaştırmadan hariç tutma özelliği sayesinde, harita grafiğinde daha fazla düzen denetimi sunulur. Harita uygulamaları oluşturulurken bazen katmanların, genellikle de kılavuz çizgi katmanları, arka plan/cad çizimleri vb. gibi arka plan katmanlarının yakınlaştırmadan hariç tutulması önemlidir. Varsayılan davranış, tüm katmanların görünür olması için uzaklaştırma şeklindedir.

Bkz. Harita özellikleri.

Sütun grafik, Çizgi grafik, Birleşik grafik ve Tabloda Gelişmiş Toplama

  • Onay kutusu seçeneği ile kullanıcı arayüzünde hesaplamalardaki toplama kısayolu
  • Toplama, boyutun tamamı üzerinde veya sınırlı sayıdaki adımda yapılabilir

Mekko grafiği

Marimekko grafiği, Mozaik çizim veya Mondrian şeması gibi diğer adlarla da bilinen yeni bir yerel grafik. Bu grafik genellikle finans ve pazarlama kullanım senaryolarında kullanılır.

Dört normal sütun grafik olması yerine, şirket başına satış, kanal başına satış ve ortak satış gibi farklı kategorilerin payının ne büyüklükte olduğunu göstermek için faydalıdır.

Bkz. Mekko grafiği.

Bulut hub'ındaki QlikView uygulamaları

Artık bulut hub'ına QlikView uygulamaları yükleyebilirsiniz ve bu uygulamalara erişebilirsiniz. Ayrıca alanda yayınlayarak QlikView uygulamalarını diğer kullanıcılarla da paylaşabilirsiniz.

Bkz. QlikView alanlar Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Tablo stili

Bu özellik, uygulama geliştiricisine tablolar oluştururken stil ve görünüm üzerinde daha fazla denetim sunar.

  • Üst bilgi yazı tipi boyutu ve rengi
  • Hücre yazı tipi boyutu ve rengi

Bkz. Tablo özellikleri.

October 2019

Doğal dil sorguları

Artık Insight danışmanı ile doğal dil sorgularını kullanabilirsiniz. Kullanıcılar Insight Danışmanı ile etkileşim kurdukça artık tam doğal dil kullanarak arama ölçütleri girebilir. Qlik Bilişsel Altyapısı, kullanıcının amacını anlamak ve arama ölçütlerine göre doğru verileri ve içgörüleri sağlamak için arama dizesini çözümler.

Bkz. İçgörüler'i kullanarak verilerinizden görselleştirmeler oluşturma.