Ana içeriğe geç

İfade düzenleyicisiyle çalışma

Bir görselleştirmeyi düzenlerken, özellikler panelinde her 3 seçeneğini gördüğünüzde bir ifadeyi eklemek veya düzenlemek için ifade düzenleyicisine girebilirsiniz. 3 simgesi bir ifade alanını gösterir. İfade düzenleyicisine girmek için 3 seçeneğine tıklayın.

İki yolla ifade ekleyebilirsiniz. Seçimler yapılıp Alanlar, Fonksiyonlar, Değişkenler ve Set ifadeleri bölümleri kullanılarak ve bu bölümler ifade alanına eklenerek ifadeler oluşturulabilir. Doğrudan ifade alanına yazarak eklenen ifadeleri düzenleyebilir ve daha karmaşık ifadeler ekleyebilirsiniz. Geri Al düğmesi (B) üzerine tıklayarak bir eylemi geri alabilirsiniz.

Alanlar'ı kullanarak bir ifade ekleme

İfade düzenleyicisi diyalog penceresinin sağ tarafındaki Alanlar bölümünden seçimler yaparak bir ifade ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Kullanılabilir alanları, veri modelinizdeki belirli bir tabloda bulunanlarla sınırlamak isterseniz Tabloya göre filtrele ile işaretli açılan listeden bir tablo seçin.
 2. Alan aşağı açılan listesinden bir alan seçin.
 3. Kullanmak istediğiniz toplama fonksiyonunu seçin. Kullanılabilir fonksiyonlar, temel toplama fonksiyonları grubunda yer alır.
 4. Geçerli seçimi toplamanıza bir set ifadesi olarak eklemek isterseniz Set expression (Set ifadesi) onay kutusunu kullanın. Geçerli seçim her zaman varsayılan durumu temel alır.
 5. Toplama fonksiyonuyla birlikte bir Benzersiz veya Toplam cümlesi eklemek istiyorsanız her bir cümle için onay kutularını kullanın. Her bir cümle ayrı olarak kullanılabilir.
 6. Alanı ve fonksiyonu ifade alanına eklemek için Ekle'ye tıklayın.

  İpucu notuToplama fonksiyonu seçmezseniz ifadeye yalnızca alan eklenecektir. Cümleler yalnızca bir toplama fonksiyonu seçerseniz eklenebilir.
 7. İfade ekle diyalog penceresini kapatmak için Uygula'ya tıklayın.

  Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplamaya yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Fonksiyonlar'ı kullanarak bir fonksiyon ekleme

İfade düzenleyicisi diyalog penceresinin sağ tarafındaki Fonksiyonlar bölümünden seçimler yaparak temel toplama fonksiyonlarından fazlasını ekleyebilirsiniz.

 1. Kullanılabilir fonksiyonlar listesini filtrelemek istiyorsanız Fonksiyon kategorisi aşağı açılan listesinden bir fonksiyon kategorisi seçin.
 2. Fonksiyon adı aşağı açılan listesinden bir fonksiyon seçin.

  Fonksiyonun önizlemesini görürsünüz.

 3. Fonksiyonu ve açma parantezini ifade alanına eklemek için Ekle'ye tıklayın.

 4. İfadenin geri kalanını söz dizimine uygun bir şekilde ifade düzenleyicisine yazın.
 5. İfade ekle diyalog penceresini kapatmak için Uygula'ya tıklayın.

  Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplamaya yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Değişkenler'i kullanarak bir değişken ekleme

İfade düzenleyicisi diyalog penceresinin sağ tarafındaki Değişkenler bölümünden seçimler yaparak bir değişken ekleyebilirsiniz.

 1. Sistem değişkenlerinin kullanılabilir değişkenler listesinde görünmesini istiyorsanız Sistem değişkenlerini göster onay kutusunu kullanın.
 2. Değişken aşağı açılan listesinden bir değişken seçin.

  Varsa, değişkenin bir Tanım'ını ve Değer'ini görürsünüz.

 3. Değişkeni ifade alanına eklemek için Ekle'ye tıklayın.

 4. İfade ekle diyalog penceresini kapatmak için Uygula'ya tıklayın.

  Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplamaya yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Set ifadelerini kullanarak set ifadesi ekleme

İfade düzenleyicisi diyalog penceresinin sağ tarafındaki Set expressions (Set ifadeleri) bölümünden seçimler yaparak bir set ifadesi ekleyebilirsiniz.

 1. Set ifadesi olarak Use current selections (Geçerli seçimleri kullan) veya Use bookmark (Seçim imi kullan) seçeneklerinden birini belirleyin.

  Yalnızca uygulamada bir seçim yapıldıysa Use current selections (Geçerli seçimleri kullan) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Yalnızca bir seçim imi mevcutsa Use bookmark (Seçim imi kullan) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Seçim imleri arasından seçim yapmak için Bookmark (Seçim imi) açılan menüsünü kullanın.

 2. Alternatif durumlar tanımladıysanız, set ifadesinin temel aldığı alternatif durumu değiştirebilirsiniz. Alternatif durum açılan menüsünden alternatif durumu seçin.
 3. Set ifadesini ifade alanına eklemek için Ekle'ye tıklayın.

 4. İfade ekle diyalog penceresini kapatmak için Uygula'ya tıklayın.

  Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplamaya yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Yazarak ifade ekleme veya düzenleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. İfadeyi doğrudan ifade alanına yazın.

  İfadede kullandığınız alan adları kontrol edilir ve ifadenin söz dizimi doğrulanır.

  İpucu notuSiz ifade düzenleyicisine yazdıkça, ifade doğrulanır. Bir hata varsa, neyin hatalı olduğuna ilişkin bir ipucu görürsünüz. İpucunun yanındaki simge tıklanarak hatayla ilgili ek bilgi alınabilir.

  İfadeye bir fonksiyonun adını yazdığınızda, fonksiyonu düzgün bir şekilde girmenizi sağlamak için bağımsız değişkenler ve niteleyiciler dahil bilgi sağlayan bir araç ipucu açılır.

  Bilgi notuBazı grafik fonksiyonları için araç ipucu ALL niteleyicisini gösterir. ALL niteleyicisini kullanmamanız önerilir. Bunun yerine, set ifadesini {1} kullanın.

  İfade düzenleyicisindeki her satır numaralandırılır ve söz dizimi vurgusu kullanılır.

 2. İfade ekle diyalog penceresini kapatmak için Uygula'ya tıklayın.

  Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplamaya yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Otomatik tamamlama, değerlendirme ve renk kodlaması

İfade düzenleyicisine yazarken, eşleşen alanlar, değişkenler ve fonksiyonların otomatik tamamlama listesinden seçim yapabilirsiniz. Liste, siz yazmaya devam ettikçe daraltılır. Renk kodlaması, alanların, değişkenlerin ve fonksiyonların ifadede nerede kullanıldığını görmenize yardımcı olur.

Renk kodlaması, hem otomatik tamamlama listesinde hem de ifadenin kendisinde uygulanır.

Dolar işareti genişletmesi önizlemesinde ifade değerlendirmesini kontrol ederek, ifadenize eklenen tüm dolar işareti genişletmelerinin doğru sonucu verdiğini doğrulayabilirsiniz.

Adların yorumlanması

Qlik Sense içindeki bir alanda veya fonksiyonda bir değişkene aynı adı vermek önerilmez. Ancak yaparsanız, bunları bir ifadede nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

Example:  

XXX bir alan, değişken ve fonksiyondur. XXX, ifadeyi nasıl oluşturduğunuza göre bunlardan biri olarak yorumlanacaktır.

Adların yorumlanmasına örnekler
İfade XXX'in yorumlanma biçimi
$(XXX) değişken
Count(XXX) alan
XXX() fonksiyon

İfade kuralları

Grafik ifadeleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Tüm ifadeler, hangisi uygunsa, bir sayı ve/veya bir dize döndürür.

 • Mantıksal fonksiyonlar ve işleçler False için 0, True için -1 döndürür. Sayıdan dizeye ve dizeden sayıya dönüştürmeler örtüktür.

 • Mantıksal işleçler ve fonksiyonlar 0 değerini False ve diğer tüm değerleri True olarak yorumlar.

 • Doğru şekilde değerlendirilemeyen ifadeler (örneğin hatalı parametreler veya fonksiyonlar sonucunda) NULL sonucunu döndürür.

Ayrıntılı söz dizimi yardımı

Yardım düğmesine (D) tıklayarak yardım modunu etkinleştirebilirsiniz. Etkin olduğunda, ifade düzenleyicisindeki tüm fonksiyonlar köprü gibi işlev sunar. Bir fonksiyona tıklandığında, söz konusu fonksiyonun nasıl kullanılacağına dair tam açıklama ile birlikte çevrimiçi yardım bölümüne giden bir tarayıcı sekmesi açılır. Bir fonksiyona tıklandığında yardım modundan çıkılır.