Ana içeriğe geç

Dosyalardan veri yükleme

BU SAYFADA

Dosyalardan veri yükleme

Qlik Sense, çeşitli dosya biçimlerinden veri okuyabilir.

Dosya biçimleri

Birçok desteklenen veri dosyası biçimi vardır:

 • Metin dosyaları: Alanlardaki veriler, virgül, sekme veya noktalı virgül gibi sınırlayıcılarla ayrılmalıdır. Örneğin: virgülle ayrılmış değişken (CSV) dosyaları.

 • HTML tabloları
 • Excel dosyaları:

  Not: Parola korumalı Excel dosyalarından veya Excel Binary Workbook dosyalarından (.xlsb) veri yükleyemezsiniz.

  Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Excel elektronik tablolarından veri yükleme.

 • XML dosyaları
 • Qlik yerel QVD ve QVX dosyaları
 • Sabit kayıt uzunluğu dosyaları
 • Data Interchange Format (DIF) dosyaları: DIF dosyaları yalnızca veri yükleme düzenleyicisi ile yüklenebilir.

Erişebileceğiniz her bir alan için otomatik olarak DataFiles bağlantıları oluşturulur. Örneğin, Veri Bağlantıları bölümünde şunları görebilirsiniz:

 • DataFiles: kişisel alanınızla bağlantı.
 • DataFiles (Marketing team): paylaşılan bir alanla bağlantı.

Düzenleme iznine sahipseniz paylaşılan alan klasörlerinden de dosyalar yükleyip depolayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Karşıya yüklenmiş veri dosyalarından veri ekleme.

Not: DataFiles bağlantılarının dosya uzantısı büyük-küçük harfe duyarlıdır. Örneğin: .qvd.

Dosyalardan nasıl veri yüklerim?

Dosyalardan veri yüklemenin birkaç yolu vardır.

Not: Bir alanda düzenleme izinlerine sahip olan kullanıcılar bu alanda DataFiles'ı okuyabilir, yazabilir ve yükleyebilir. Diğer kullanıcılar DataFiles'ı görmez.

Veri yükleme düzenleyicisinde veri bağlantısından veri seçme

Yüklenecek veriyi seçmek için Veri Bağlantıları bölümüne gidip Data Selection Veri seç diyalog penceresini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri yükleme düzenleyicisinde veri seçme.

Kod yazarak dosyadan veri yükleme

Dosyalar, kodda bir LOAD deyimi kullanılarak yüklenir. LOAD deyimleri tüm kod ifadelerini içerebilir. Başka bir Qlik Sense uygulamasından veri okumak için Binary deyimini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Load.