Ana içeriğe geç
Veri modeli görüntüleyicisindeki tabloların ve alanların ön izlemesi

BU SAYFADA

Veri modeli görüntüleyicisindeki tabloların ve alanların ön izlemesi

Veri modeli görüntüleyicisinde, ekranın en altındaki panelde herhangi bir veri tablosunun ön izlemesini görebilirsiniz. Ön izlemede, bir tablonun veya alanın içeriğini hızla inceleyebilirsiniz. Bir alan seçerseniz uygulamaya hızla boyutlar ve hesaplamalar da ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, seçilen tablo veya alan için meta veriler ön izleme panelinde görüntülenir.

Ön izleme panelini iki şekilde gösterebilir ve gizleyebilirsiniz:

  • Araç çubuğunda j seçeneğine tıklayın.
  • Ön izleme üst bilgisine tıklayın.

Tablonun ön izlemesini gösterme

Aşağıdakileri yapın:

  • Veri modeli görüntüleyicisinde bir tablo üst bilgisine tıklayın.

Ön izleme paneli, seçilen tablonun alanları ve değerleriyle görüntülenir.

Preview panel with a  preview of a table.

Alanın ön izlemesini gösterme

Aşağıdakileri yapın:

  • Veri modeli görüntüleyicisinde bir tablo alanına tıklayın.

Ön izleme paneli, seçilen alan ve değerleriyle ve alanın meta verileriyle görüntülenir. Alanı ana boyut veya hesaplama olarak da ekleyebilirsiniz.

Preview panel with a  preview of a field.

  • Yoğunluk, tablodaki kayıtların toplam sayısıyla karşılaştırıldığında NULL olmayan değerlere sahip olan kayıtların sayısıdır.
  • Alt küme oranı, veri modelindeki diğer tablolarda bu alanın tekil değerlerinin toplam sayısıyla karşılaştırıldığında bu alanın bu tabloda bulunan alanın tekil değerlerinin sayısıdır. Bu, yalnızca anahtar alanları için geçerlidir.
  • Alan [Mükemmel anahtar] ile işaretlenirse, her satır benzersiz olan bir anahtar değeri içerir.

Ana boyut oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri modeli görüntüleyicisinden ana boyut oluşturma.

Ana boyut oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri modeli görüntüleyicisinden ana hesaplama oluşturma