Ana içeriğe geç

Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma

Qlik Sense içindeki görselleştirmeler grafiklerden oluşturulur; bunlar da boyutlardan ve hesaplamalardan oluşturulur. Görselleştirmelerinizi ifadelerle daha dinamik ve karmaşık hale getirebilirsiniz.

Görselleştirmelerde bilgiyi aktarmaya yardımcı olması için başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar ve diğer öğeler bulunabilir. Görselleştirmeyi oluşturan öğeler basit olabilir. Örneğin: Verileri temsil eden bir alandan oluşan boyut ve metinden oluşan bir başlık.

Hesaplamalar, alanlara dayalı hesaplama işlemleridir. Örneğin: Sum(Cost), Cost alanının tüm değerlerinin Sum işlevi kullanılarak toplandığı anlamına gelir. Bir başka deyişle Sum(Cost) bir ifadedir.

İfade nedir?

İfade; fonksiyonların, alanların ve matematiksel işleçlerin (+ * / =) bir birleşimidir. İfadeler, görselleştirmede görülebilecek bir sonuç elde etmek amacıyla bir uygulamadaki verilerin işlenmesinde kullanılır. Bunlar, yalnızca temel hesaplamalar içeren basit ifadeler veya işlevler, alanlar ve işleçler içeren karmaşık ifadeler olabilir. İfadeler, hem kodlarda hem de grafik görselleştirmelerinde kullanılır.

Tüm hesaplamalar ifadedir. Hesaplamalar ve ifadeler arasında fark, ifadelerin adı veya açıklayıcı verileri olmamasıdır.

Boyutlar, başlıklar, alt başlıklar ve dipnotlar kullanarak daha dinamik ve güçlü görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Başka bir deyişle, örneğin, bir görselleştirmenin başlığı sabit metin yerine, seçimlerinize göre sonucu değişen bir ifadeden oluşabilir.

İfadeleri nerede kullanabilirim?

Bir görselleştirmeyi düzenlerken, özellikler panelinde Expression sembolü görülebiliyorsa ifade kullanabilirsiniz. Şu Expression seçeneğe tıklayarak, ifadeler oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış ifade düzenleyicisini açın. İfadeler, doğrudan ifade alanına da girilebilir.

Bir ifade, doğrudan ana öğe olarak kaydedilemez. Ancak ana hesaplamalar ve ana boyutlar, ifadeler içerebilir. Daha sonra ana öğe olarak kaydedilen bir hesaplamada veya boyutta ifade kullanılırsa hesaplamadaki veya boyuttaki ifade korunur.

İfadeler ne zaman değerlendirilir?

Bir komut dosyasında ifade, kod yürütülürken değerlendirilir. Görselleştirmelerde, ifadeler ifadenin içerdiği alanlardan, değişkenlerden veya fonksiyonlardan herhangi birinin değeri veya mantıksal durumu değiştiğinde otomatik olarak değerlendirilir. Kod ifadeleri ile grafik ifadeleri arasında söz dizimi ve kullanılabilir fonksiyonlar bakımından birkaç fark bulunur.

See also