Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Alan fonksiyonları

Bu fonksiyonlar yalnızca grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Alan fonksiyonları, farklı yönleriyle alan seçimlerini tanımlayan tamsayılar ya da dizeler döndürür.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Sayım fonksiyonları

Alan ve seçim fonksiyonları