Ana içeriğe geç

MissingCount - grafik fonksiyonu

MissingCount() , her bir grafik boyutunda eksik değerlerin sayısını toplamak için kullanılır. Eksik değerlerin tümü sayısal olmayan değerlerdir.

Syntax:  

MissingCount({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

Data
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD     25
Canutility AA     15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25
Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
MissingCount([OrderNumber])

3; çünkü 10 OrderNumber alandan 3 tanesi boştur.

Bilgi notu"0" boş bir hücre olarak değil, bir değer olarak kabul edilir. Ancak, bir boyut için hesaplamanın toplamı 0 ise bu boyut grafiklere dahil edilmeyecektir.
MissingCount ([OrderNumber])/MissingCount ({1} Total [OrderNumber]) İfade, seçili müşteriden gelen eksik sipariş sayısını tüm müşterilerden gelen eksik siparişlerin kesri olarak döndürür. Tüm müşteriler için toplam 3 eksik OrderNumber değeri vardır. O halde, Product değeri eksik olan her bir Customer için sonuç 1/3 olur.

Örnekte kullanılan veriler:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');