Ana içeriğe geç

RGB - kod ve grafik fonksiyonu

RGB(), bir grafik nesnesinin renk özelliklerini ayarlamak veya değerlendirmek için ifadelerde kullanılır; burada renk, 0 ile 255 arasındaki değerlerle kırmızı bir bileşen (r), yeşil bir bileşen (g) ve mavi bir bileşen (b) kullanılarak tanımlanır.

Syntax:  

RGB (r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
r, g, b Kırmızı, yeşil ve mavi bileşen değerleri. Bir renk bileşeninin 0 olması hiç katkı olmamasına ve 255 olması da tam katkıya karşılık gelir.
Bilgi notuTüm bağımsız değişkenler 0 ila 255 aralığında tamsayılara çözülen ifadeler olmalıdır.

Sayısal bileşen yorumlanıyorsa ve onaltılık gösterimde biçimlendiriliyorsa, renk bileşenlerinin değerlerini görmek daha kolay olur.Örneğin, açık yeşilin numarası 4 278 255 360'tır ve bu değer onaltılık gösterimde FF00FF00 olur.İlk iki konum olan ‘FF’ (255), alpha faktörünü belirtir.RGB ve HSL fonksiyonlarında bu her zaman ‘FF’ (opak) olur.Sonraki iki konum olan ‘00’, kırmızı miktarını; sonraki iki konum olan ‘FF’, yeşil miktarını ve son iki konum olan ‘00’, mavi miktarını gösterir.

Görselleştirmelerde renk fonksiyonlarının nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler ve ifadeye göre rengi destekleyen görselleştirmelerle ilgili ayrıntılar için lütfen Görselleştirmeyi renklendirme bölümüne bakın.

Görselleştirmeyi renklendirme

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!