Ana içeriğe geç
Varlık paneli

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Varlık paneli

Varlık paneli, bir uygulama geliştirirken veya bir uygulamada sayfa oluştururken görselleştirmelerinizde kullanabileceğiniz bir dizi öğe sunar. Uygulamadaki kullanılabilir grafikler, ana öğeler ve veri alanlarını içerir. Varlık paneli, düzenlediğiniz sayfanın sol tarafında görüntülenir.

Ana öğeler olarak yeniden kullanmak istediğiniz görselleştirmeleri, boyutları ve hesaplamaları kaydedebilirsiniz. Bunlar, uygulamadaki tüm örneklerde düzenlenebilir ve güncellenebilir.

Varlıklar paneli aşağıdaki bölümleri içerir:

Alanlar

Alanlar bölümünde, Fields uygulamanın veri modelinde tüm alanları bulursunuz.

Daha fazla bilgi için bkz. Alanlar.

Filtreler

Tabloya göre filtrele listesi Tüm tablolar'ı görüntülediğinde, uygulamadaki tüm veri alanları listelenir. Belirli bir tablodaki alanlara odaklanmak isterseniz listeden bir tablo seçebilirsiniz.

Önerilen görselleştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Grafik önerilerini kullanarak görselleştirme oluşturma.

Görselleştirmeler

Qlik Sense grafik önerileriyle birlikte görselleştirmeler oluşturmak için alanları sayfaya sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bir alana tıkladığınızda, Meaure seçeneğine tıklayarak bir hesaplama ve Dimension - Single. Yeni hesaplama veya boyut ana öğelere eklenir. Alanı, seçilen görselleştirmeye eklemek için veya hiçbir görselleştirme seçilmemişse sayfaya eklemek için Drop here seçeneğine tıklayın.

Takvim hesaplamaları

Bir alana sağ tıklayarak ve Takvim hesaplamaları oluştur seçeneğini belirleyerek takvim hesaplamaları oluşturabilirsiniz. Takvim hesaplamaları ana öğelere eklenir.

Daha fazla bilgi için bkz. Takvim hesaplamaları oluşturma.

Tarih ve saat

Tüm veri alanları Date and time ile işaretlenir ve alanın tarih ve saat özniteliklerini kullanmak için genişletilebilir. Veri ekle'yi kullandığınızda tarih ve saat öznitelikleri otomatik olarak oluşturulur. Veri yüklemek için veri kod dosyasını kullandıysanız, türetilmiş alanlar kullanarak tarih ve saat öznitelikleri oluşturmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz. Tarih ve saat alanları.

Harita verileri

Harita görselleştirmelerinde coğrafi noktalar olarak tanınan tüm alanlar, Map.

Daha fazla bilgi için bkz. Kendi harita verilerinizi yükleme.

Ekle

Ayrıca alt kısımdaki Ekle düğmesini kullanarak uygulamaya yeni veriler ekleyebilir ve uygulamadaki verileri yenileyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaya veri ekleme

Ana öğeler

Ana öğeler ile Linked Object ana öğeler olarak yeniden kullanılabilir boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirmeler oluşturur ve bunları kaydedersiniz.

Ana öğeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma.

Boyutlar ve hesaplamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Boyutlar ve Hesaplamalar.

Ana öğeler ile görselleştirmeler oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Görselleştirmeleri, ana görselleştirme ile yeniden kullanma.

Grafikler

Grafikler ile Chart görselleştirmeler oluşturabilirsiniz.

Görselleştirmeler oluşturmak için kullanabileceğiniz tüm farklı grafik türlerinin listesi. Bunlar varsayılan olarak Qlik Sense uygulamasına dahildir. Bir sayfaya grafik eklediğinizde, veri modeline bağlamak için sayfaya boyutlar ve hesaplamalar ekleyebilirsiniz.

Görselleştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Görselleştirmeler.

Özel nesneler

Özel nesneler'i kullanarak özel olarak tasarlanmış görselleştirme uzantıları ve pencere öğeleri ile uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz. Extension.

Özel nesneler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma.

Arama

Varlıklar panelinin en üstündeki arama alanı, farklı sekmelerdeki varlıkları bulmanıza yardımcı olur. Arama alanına yazmaya başladığınızda, arama dizesini içeren bir ada veya etikete sahip tüm öğeler sunulur.

Daha fazla bilgi için bkz. Varlıklarda arama yapma.