Ana içeriğe geç
Management Console'da uygulama verilerini yükleme

BU SAYFADA

Management Console'da uygulama verilerini yükleme

Veri kaynakları güncellendiğinde, bulut hub'ındaki uygulamalar otomatik olarak güncellenmez. Bir uygulamayı yüklemek, uygulama veri kaynaklarından en yeni verilerle uygulamayı günceller. Bulut hub'ında, uygulamalarınızı manuel olarak yükleyebilir veya uygulamalarınızın yüklenmesini zamanlayabilirsiniz.

Buna ek olarak, kiracı yöneticiler Management Console'dan yüklemeleri görüntüleyebilir ve silebilir. Bu, Zamanlamalar sekmesinde yapılır.

Yükleme zamanlamasını görüntüleme

Kiracı yöneticiler, mevcut yeniden yükleme zamanlamalarını Management Console'dan görüntüleyebilir. Listeden yeniden yükleme zamanlamasını seçin ve ardından Görüntüle öğesine tıklayın.

Yükleme zamanlamasını silme

Aşağıdakileri yapın:

  1. Kaldırmak istediğiniz yeniden yükleme görevini seçip Sil'e tıklayın.

    Bilgi notuBir defada birden çok öğeyi kaldırabilirsiniz.
  2. Yeniden yükleme görevini silmek istediğinizi onaylayın.