QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Pencere menüsü

Pencere menüsü, ekranın en üstünde bulunan bir aşağı açılan menüdür ve aşağıdaki komutları içerir:

Basamakla Pencereleri çakışacak şekilde yerleştirir.
Döşe Pencereleri üst üste çakışmayan kutucuklar olarak yerleştirir.
Simgeleri Yerleştir Simgeleri pencerenin altına yerleştirir.
Kullanılabilir Belgeler Açık QlikView belgelerinin genişletilmiş bir listesini (10'dan fazla) görüntüler ve belgeyle ilgili ek bilgiler sunar. Bir belge seçildiğinde söz konusu belge, etkin pencere haline getirilir.