QlikViewVersion - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon tam QlikView sürümü ve derleme numarasını bir dize olarak döndürür.

Syntax:  

QlikViewVersion()

Note: ProductVersion'ın kullanılması, sürüm numarasını Qlik Sense gibi diğer Qlik ürünleriyle uyumlu hale getirecektir.

See also:

ProductVersion