Kod dosyasında chi2-test fonksiyonlarının kullanımına ilişkin örnekler

chi2-test fonksiyonları, ki-kareli istatistiksel analiz ile ilişkili değerleri bulmak için kullanılır. Bu bölümde, QlikView içinde kullanılabilen ki kare dağılımı test fonksiyonlarının kod dosyasında nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Söz dizimi ve bağımsız değişkenler ile ilgili açıklamalar için lütfen ayrı chi2-test kod fonksiyonu konularına bakın.

Bu örnekte, iki öğrenci grubu (I ve II) için not alan (A-F) öğrencilerin sayısını içeren bir tablo kullanılmaktadır.

  A B C D E F
I 15 7 9 20 26 19
II 10 11 7 15 21 16

Örnek verileri yükleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni bir belge oluşturun.
 2. Araç çubuğunda Kod Düzenle'yi seçin ve koda şunu girin:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

 3. Kodu kaydedin ve verileri yüklemek için Yeniden Yükle'ye tıklayın.

Artık, örnek verileri yüklediniz.

chi2-test fonksiyonu değerlerini yükleme

Şimdi, örnek verileri temel alan chi2-test değerlerini, Grp ölçütüne göre gruplandırılmış olarak yeni bir tabloya yükleyeceğiz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Araç çubuğunda Kod Düzenle'yi seçin ve kodun sonuna şunu ekleyin:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Chi2_table:

  LOAD Grp,

  Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,

  Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,

  Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p

  resident Sample_1 group by Grp;

 2. Kodu kaydedin ve verileri yüklemek için Yeniden Yükle'ye tıklayın.

Böylece, chi2-test değerlerini Chi2_table adında bir tabloya yüklemiş oldunuz.

Sonuçlar

Sonuçta oluşan chi2-test değerlerini tablo görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Şöyle görünmeleri gerekir:

Grp chi2 df p
I 16.00 5 0.007
II 9.40 5 0.094