QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Kod önekleri

Önekler uygulanabilir durumdaki normal deyimlere uygulanabilir; ancak kontrol ifadelerine asla uygulanamaz. Bununla birlikte when ve unless önekleri birkaç belirli kontrol ifadesi cümlesinde sonek olarak kullanılabilir.

Tüm kod anahtar sözcükleri küçük harf ve büyük harften oluşan karakterlerin herhangi bir bileşimiyle yazılabilir. Bununla birlikte, deyimlerde kullanılan alan ve değişken adları büyük/küçük harf duyarlıdır.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.