QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Previous - kod fonksiyonu

Previous(), bir önceki giriş kaydında yer alan verileri kullanarak expr ifadesinin değerini bulur. Bir iç tablonun ilk kaydında, bu fonksiyon NULL sonucunu döndürür.

Syntax:  

Previous(expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

İfade, daha gerideki kayıtlara erişmek için, iç içe geçen previous() fonksiyonlarını içerebilir. Veriler doğrudan giriş kaynağından getirilir ve böylece QlikView'e yüklenmemiş alanlara başvurulması da mümkün olur (yani, ilişkili veritabanına depolanmamış olsalar bile).

Limitations:  

Bir dahili tablonun ilk kaydında, fonksiyon NULL sonucunu döndürür.