QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

FV - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, dönemsel, sabit ödemeler ve basit yıllık faize göre bir yatırımın gelecekteki değerini döndürür.

Syntax:  

FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])

Return data type: sayısal. Sonuç, para için varsayılan sayı biçimine sahiptir. .

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
rate Dönem başına faiz oranı.
nper Bir yıllık gelirde bulunan ödeme dönemlerinin toplam sayısı.

pmt

Her dönem yapılan ödeme. Yıllık gelirin ömrü süresince bu değiştirilemez. Ödeme bir negatif sayı olarak (örneğin, -20) belirtilir.

pv

Bugünkü değer veya gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin şu anki değeri olan toplu miktar. pv atlanırsa, 0 (sıfır) olduğu kabul edilir.

type

Ödemeler vadesi dönem sonundaysa 0 ve ödemelerin vadesi dönem başındaysa 1 olmalıdır. type atlanırsa, 0 olduğu kabul edilir.