inlunarweektodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp öğesi ay haftasının base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere olan bölümünde bulunuyorsa, true sonucunu döndürür. QlikView içindeki ay haftaları, haftanın ilk günü 1 Ocak sayılarak tanımlanır.

Syntax:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Dönüş veri türü: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ay haftasını değerlendirmek için kullanılan tarih.
peroid_no Ay haftası period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_date içeren ay haftasını belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ay haftalarını; pozitif değerler ise sonraki ay haftalarını gösterir.
week_start Kaydırma değeri sıfırdan büyük ya da küçük olabilir. Bu değer, belirtilen gün sayısı ve/veya bir günün kesirleri ile yılın başını değiştirir.