Toplama Niteleyicileri Örnekleri

Bu örnekler Sum - grafik fonksiyonu fonksiyonuyla yapılmıştır, ancak set analizi tanımlarını ve total niteleyicisini destekleyen tüm grafik toplama işlevlerine uygulanabilir.

Example 1:  

Herhangi bir seçim yapılmadan önceki mantıksal durumu betimleyen aşağıdaki düz tablonun temsilini inceleyin:

İkinci ve üçüncü ifade sütunu, tüm satırlarında aynı sayıya sahiptir. Bu sayı ilk ifade sütunundaki hesaplanan toplama eşittir.

Şimdi yalnızca 1. ve 2. ayları seçelim. Sonuç aşağıdaki olur:

Üçüncü ifadenin sonucu (beşinci sütun) değişmeden kalır, çünkü set tanımı geçerli seçimleri göz ardı eder. total niteleyicisine sahip ikinci ifade (dördüncü sütun) hâlâ birinci ifadenin toplamına (üçüncü sütun) eşit olan yeni toplam 10 değerini gösterir.

Example 2:  

Aşağıdaki düz tablonun temsilini inceleyin:

Üçüncü ifade sütununda (sum(total<Month> Val)) her ay için bir toplam hesaplanır.

Dördüncü ifade sütununda (sum(total<Grp> Val)) her grup için bir toplam hesaplanır.