Belge Özellikleri: Tetikleyiciler

Tetikleyiciler sekmesinde, belge olaylarında, değişken olaylarında ve alan olaylarında çağrılacak eylemleri (makro eylemleri de dahil olmak üzere) ayarlamak mümkündür.

Aşağıdaki olay tetikleyicileriyle eylemlerin tümü çağrılamayabilir.

Note:

QlikView Server'da belgelerle çalışırken belirli makro tetikleyicilerin davranışlarına ilişkin sınırlamalar vardır.

QV-Server üzerindeki QV Belgelerinde Makro Kullanma

Belge Olay Tetikleyicileri Bu grupta, eylemler belgedeki seçilen olayları tetiklemek için ayarlanır. Bir olay, eylemlere veya makrolara atanmadan önce listeden seçilmelidir.
HerhangiBirSeçimde
QlikView belgesinin herhangi bir alanında seçim yapıldığı her seferinde yürütülmek üzere bir eylemi atamak için bu olayı seçin.
Açıldığında
QlikView belgesinin açıldığı her seferinde yürütülmek üzere bir eylem atamak için bu olayı seçin. AJAX istemcisi çalıştırılırken bu olay desteklenmez.
VeriAzaltımıSonrasında
Verileri Azalt komutunun yürütüldüğü her seferinde yürütülmek üzere bir eylem atamak için bu olayı seçin.
YenidenYüklemeSonrasında
Kodun yeniden çalıştırıldığı her seferinde yürütülmek üzere bir eylem atamak için bu olayı seçin.
Eylem Ekle
Bu düğme Eylemler sayfasını açar. Bu sayfada, tetikleyiciye bir eylem eklenebilir. Var olan makro adına atamak için eylem makrosunu seçin veya makronun daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde oluşturulabileceği herhangi bir adı girin.
Seçilen belge olayının gerçekleştiği her seferinde eylem yürütülür. Eylem olaya atandığında, düğme Eylemi Düzenle olarak değişir ve olay için eylemi değiştirmek mümkün olur.
Alan Olay Tetikleyicileri Bu grupta, eylemler belgenin belirli bir alanının mantıksal durumundaki değişiklikleri tetiklemek için ayarlanır. Listeden alan seçin ve eylemi atamak için düğmelerden birine basın. Düğmeler Eylemler sayfasını açar. Burada, var olan makro adı dahil olmak üzere bir eylem atanabilir veya makronun daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde oluşturulabileceği herhangi bir ad girilebilir.
Eylem alana atandığında, düğme Eylemi Düzenle olarak değişir. Şu Alan Olay Tetikleyicileri mevcuttur:
Seçimde
Belirtilen alanda bir seçim yapıldığı her seferinde eylem yürütülür.
Kilitlendiğinde
Alanın kilitlendiği her seferinde eylem yürütülür.
Değiştirmede
Belirtilen alanla mantıksal olarak ilişkili olan herhangi bir alanda seçim yapıldığı her seferinde eylem yürütülür.
KilitAçmada
Alanın kilidinin açıldığı her seferinde eylem yürütülür.
Değişken Olay Tetikleyicileri Bu grupta, eylemleri belgedeki belirtilen bir değişkenin içeriğindeki değişikleri tetiklemek için ayarlayabilirsiniz.
Listeden değişken seçin ve eylemi atamak için düğmelerden birine basın. Düğmeler Eylemler sayfasını açar. Bu sayfada, tetikleyiciye bir eylem ekleyebilirsiniz. Var olan makro adına atamak için eylem makrosu seçin veya makroyu daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde oluşturabileceğiniz herhangi bir adı girin.
Eylem değişkene atandığında, düğme Eylem Düzenle olarak değişir ve olay için eylemi değiştirebilirsiniz. Şu Değişken Olay Tetikleyicileri mevcuttur:
Girişte
Yeni bir değer seçilen değişkene doğrudan girildiği her seferinde eylem yürütülür.
Değiştirmede
Seçilen değişken değeri diğer değişkenlerdeki veya belgenin mantıksal durumundaki değişikliklerin bir sonucu olarak değiştiği her seferinde eylem yürütülür. Bu, genellikle, değişken bir formül içerdiğinde uygulanır.
Note: QlikView'in önceki sürümleriyle geriye doğru uyumluluk için, eylem bir makro eylemi içermelidir. Yalnızca bir makro eylemi içeren eylem, kaydetmede eski dize biçimine geri çevrilir.
Note: Diğer eylemleri tetikleyen ve bu nedenle basamaklayan eylemler olarak adlandırılan eylemler, öngörülemeyen sonuçlara neden olabilir ve desteklenmez.