QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Çapraz Tablo Sihirbazı

Çapraz tablo sihirbazı Çapraz tablo deyimi oluşturmak için kullanılan diyalog penceresi yönlendirmeli yöntemdir. Bu diyalog penceresi, Dosya Sihirbazı öğesinin Seçenekler sayfasındaki Çapraz Tablo düğmesine tıklanarak açılır.

Çapraz tablo sihirbazı aşağıdaki seçenekleri barındırır:

Niteleyici Alanları Dönüştürülecek alanların öncesinde gelen niteleyici alanların sayısı.
Öznitelik Alanı Dönüştürülecek tüm alanları (öznitelik değerleri) içerecek yeni alanın adı.
Veri Alanı Öznitelik değerleri verilerini içerecek yeni alanın adı.