QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

NumAvg

1'den N'e kadarki bağımsız değişkenlerin sayısal ortalamasını döndürür. Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Note: numavg fonksiyonunun yerini RangeAvg - kod ve grafik fonksiyonu fonksiyonu almıştır. numavg kullanılabilir; ancak kullanılması önerilmez.

Syntax:  

NumAvg(expr1 [ , expr2, ... exprN ])