Ceil

Ceil(), x değerini en yakın step [+ offset] çarpanına yukarı yuvarlar. offset için varsayılan değer 0'dir.

Girilen sayıları aşağı yuvarlayan floor fonksiyonu ile karşılaştırın.

Syntax:  

Ceil(x[, step[, offset]])

Return data type: tam sayı

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar

Ceil( 2.4 )

3 döndürür

Ceil( 2.6 )

3 döndürür

Ceil( 3.88 , 0.1 )

3,9 döndürür

Ceil( 3.88 , 5 )

5 döndürür

Ceil( 1.1 , 1 )

2 döndürür

Ceil( 1.1 , 1 , 0.5 )

1,5 döndürür

Ceil( 1.1 , 1 , -0.01 )

1,99 döndürür

See also: