QlikWorld 2020 Global Konferans. Verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı keşfetmek için bize katılın. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve indirimden yararlanın.

GetPossibleCount

GetPossibleCount(), tanımlanan alandaki olası değerlerin sayısını bulmak için kullanılır. Tanımlanan alan seçimler içeriyorsa, seçili (yeşil) alanlar sayılır. Aksi takdirde ilişkili (beyaz) değerler sayılır. .

Seçimleri içeren alanlarda GetPossibleCount() fonksiyonu seçili (yeşil) alanların sayısını döndürür.

Dönüş veri türü: tam sayı

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Hesaplanacak veri aralığını içeren alan.

Examples and results:  

Aşağıdaki örneklerde, biri First name adı için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı liste kutularına yüklenen iki alan kullanılmaktadır.

Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

1; çünkü Initials içinde seçimle ilişkili 1 değer var (First name içinde John).

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([First name])

1; çünkü First name içinde John olmak üzere 1 seçim var.

First name içinde Peter seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

2; çünkü Peter değeri Initials içinde 2 değer ile ilişkilidir.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([First name])

5; çünkü seçim yok ve First name içinde 5 benzersiz değer var.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

6; çünkü seçim yok ve Initials içinde 6 benzersiz değer var.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');