QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

GetExcludedCount

GetExcludedCount(), tanımlanan alandaki hariç tutulan (koyu gri) değerlerin sayısını bulur.

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: dize

Limitations:  

GetExcludedCount() yalnızca ilişkili değerleri bulunan alanlar, yani seçim olmayan alanlar için değerlendirir. Seçimleri olan alanlar için GetExcludedCount() 0 sonucunu döndürür.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Hesaplanacak veri aralığını içeren alan.

Examples and results:  

Aşağıdaki örneklerde, biri First name adı için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı liste kutularına yüklenen iki alan kullanılmaktadır.

Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetExcludedCount ([Initials])

5; çünkü Initials içinde 5 hariç tutulan (gri) değer vardır. First name içinde John seçimi ile ilişkili olması nedeniyle altıncı hücre (JA) beyaz olacaktır.

John ve Peter seçildiği varsayılırsa.

GetExcludedCount ([Initials])

3; çünkü Peter değeri Initials içinde 2 değer ile ilişkilidir.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetExcludedCount ([Initials])

0; çünkü hiçbir seçim yoktur.

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetExcludedCount ([First name])

0; çünkü GetExcludedCount() yalnızca ilişkili değerleri bulunan alanlar, yani seçim olmayan alanlar için değerlendirir.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');