GetNotSelectedCount

Bu grafik fonksiyonu fieldname adlı alandaki seçili olmayan değerlerin sayısını döndürür. Bu fonksiyonun ilgili olabilmesi için alan and-modunda olmalıdır.

Syntax:  

GetNotSelectedCount ( field_name [, include_excluded])

(Inherited)GetNotSelectedCount ( FieldName [, IncludeExcluded])

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Hesaplanacak veri aralığını içeren alan.
include_excluded IncludeExcluded öğesi True() ise, geçerli anda diğer alanlardaki seçimler tarafından hariç tutulan seçilen değerler sayıma dahil edilir. False veya atlanmış ise, bu değerler dahil edilmez.

Example:  

GetNotSelectedCount ( Year )  

GetNotSelectedCount (Year,True())