Count

Count() , her bir grafik boyutunda değerlerin (metin ve sayısal) sayısını toplamak için kullanılır.

Syntax:  

Count([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25

Aşağıdaki örneklerde, belirtilen durumlar dışında tüm müşterilerin seçildiği varsayılmaktadır.

Örnek Sonuç
Count(OrderNumber)

10; çünkü OrderNumber için değer bulundurabilecek 10 alan vardır ve tüm kayıtlar (boş olanlar bile) sayılır.

Note: "0" boş bir hücre olarak değil, bir değer olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bir hesaplama bir boyut için 0'a toplanırsa, bu boyut grafiklere dahil edilmez.
Count (Customer) 10; çünkü Count fonksiyonu tüm alanlardaki oluşların sayısını değerlendirir.
Count (DISTINCT [Customer]) 4; çünkü Distinct niteleyicisi kullanıldığında Count yalnızca benzersiz oluşları değerlendirir.

Canutility adlı müşterinin seçildiği varsayıldığında

Count (OrderNumber)/Count ({1} TOTAL OrderNumber

0,2; çünkü bu ifade, seçili müşteriden gelen sipariş sayısını tüm müşterilerden gelen siparişlerin yüzdesi olarak döndürür. Bu durumda sonuç 2/10 olur.

Astrida ve Canutility adlı müşterilerin seçildiği varsayıldığında

Count(TOTAL <Product> OrderNumber)

5; çünkü yalnızca seçili müşteriler için verilen ürün siparişlerinin sayısı budur ve boş hücreler sayılmaktadır.

Örneklerde kullanılan veriler:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');