Yüklenecek Veri Miktarındaki Sınırlamalar

Bir QlikView belgesine yüklenebilecek veri miktarı çok fazladır. Bu miktar, öncelikli olarak bilgisayarın birincil belleğinin miktarıyla sınırlıdır. Ancak, QlikView'da çok büyük belgeler oluştururken dikkate almanız gereken bir yerleşik sınırlama vardır. Bir QlikView belgesi bir alanda 2.147.483.648 adet tekil değerden daha fazlasına sahip olamaz.

Alan ve tabloların sayısının yanı sıra, yüklenebilecek tablo hücrelerinin ve tablo satırlarının sayısı da yalnızca mevcut RAM ile sınırlıdır.