Çalışma dizini

Kod deyiminde bir dosyaya başvuruda bulunuyorsanız ve dosya yolu atlanırsa, QlikView dosyayı şu sıraya göre arar:

  1. Bir Directory deyimi ile belirtilen dizin.

    Bkz. Directory

  2. Directory deyimi yoksa, QlikView dosyayı çalışma dizininde arar.

QlikView Desktop çalışma dizini

QlikView Desktop içinde çalışma dizini şudur: C:\Users\{user}\Documents.