NoOfRows - kod ve grafik fonksiyonu

NoOfRows fonksiyonu, daha önce yüklenmiş bir tablo içindeki satırların (kayıtların) sayısını döndürür. Fonksiyon bir LOAD deyimi içinde kullanılırsa, geçerli anda yüklenmekte olan tabloya başvuru yapmamalıdır.

Sözdizim:  

NoOfRows(table_name)

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
table_name Tablonun adı.

Örnek:  

LET a = NoOfRows('tab1');