HidePrefix

Bu metin dizesiyle başlayan tüm alan adları, sistem alanlarının gizlendiği şekilde gizlenir. Bu, kullanıcı tanımlı bir değişkendir.

Sözdizim:  

HidePrefix

Örnek:  

set HidePrefix='_' ;

 

Bu deyim kullanılırsa, sistem alanları gizlendiğinde alt çizgiyle başlayan alan adları, alan adları listesinde gösterilmez.

Ayrıca bkz: