QlikViewVersion - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon tam QlikView sürümü ve derleme numarasını bir dize olarak döndürür.

Sözdizim:  

QlikViewVersion()

Note: ProductVersion'ın kullanılması, sürüm numarasını Qlik Sense gibi diğer Qlik ürünleriyle uyumlu hale getirecektir.

Ayrıca bkz:

ProductVersion