GetObjectField - grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon boyutun adını döndürür. Index kullanılan boyutlardan hangilerinin döndürülmesini gerektiğini belirten isteğe bağlı bir tamsayıdır.

Sözdizim:  

GetObjectField ([index])

Örnek:  

GetObjectField(2)