TextBetween - kod ve grafik fonksiyonu

TextBetween(), giriş dizesinde ayırıcılar olarak belirtilen karakterler arasında olan metni döndürür.

Sözdizim:  

TextBetween(text, delimiter1, delimiter2[, n])

Geri dönüş veri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
delimiter1 text içinde aranacak ilk ayırıcı karakteri (veya dizeyi) belirtir.
delimiter2 text içinde aranacak ikinci ayırıcı karakteri (veya dizeyi) belirtir.
n Ayırıcı çiftinin hangi oluşu arasında arama yapılacağını tanımlar. Örneğin, 2 değeri delimiter1 öğesinin ikinci oluşu ile delimiter2 öğesinin ikinci oluşu arasındaki karakterleri döndürür.