SubStringCount - kod ve grafik fonksiyonu

SubstringCount(), giriş dizesi metninde belirtilen alt dizenin oluşlarının sayısını döndürür. Eşleşme yoksa, 0 sonucu döndürülür.

Sözdizim:  

SubStringCount(text, sub_string)

Geri dönüş veri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
sub_string text giriş dizesi içinde bir kez veya daha çok geçebilen bir dize.