SubField - kod ve grafik fonksiyonu

Subfield(), bir üst dize alanından alt dize bileşenlerini çıkarmak için kullanılır ve burada orijinal kayıt alanları ayırıcı ile ayrılmış iki veya daha fazla bölümden oluşur.

Subfield() fonksiyonu örneğin, tam adlardan oluşan bir kayıt listesinden adı veya soyadı çıkarmak, bir yol adının bileşen parçalarına çıkarmak veya virgülle ayrılmış tablolardan verileri çıkarmak için kullanılabilir.

Subfield() fonksiyonunu bir LOAD deyimi içinde isteğe bağlı field_no parametresini hariç bırakarak kullanırsanız, her bir alt dize için bir tam kayıt üretilir. Subfield() kullanılarak birkaç alan yüklenirse, tüm kombinasyonların Kartezyen çarpımları oluşturulur.

Sözdizim:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Geri dönüş veri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize. Bu bir sabit kodlanmış metin, değişken, dolar işareti genişletmesi veya başka bir ifade olabilir.
delimiter Dizeyi bileşen parçalarına ayıran text girişi içindeki bir karakter.
field_no İsteğe bağlı üçüncü bağımsız değişken, text ana dizesinin hangi alt dizelerinin döndürüleceğini belirten bir tamsayıdır. Negatif değerler dizenin sağ tarafından alt dize çıkarılmasına neden olur. Yani, field_no bir pozitif değerse, dize araması soldan sağa yerine sağdan sola olur.
Tip: Len(), Right(), Left(), Mid() gibi fonksiyonların ve diğer dize fonksiyonlarının karmaşık kombinasyonlarını kullanmak yerine SubField() kullanılabilir.