Repeat - kod ve grafik fonksiyonu

Repeat(), giriş dizesinin ikinci bağımsız değişkenin tanımladığı tekrar sayısı kadar yinelenmesinden oluşan bir dize oluşturur.

Sözdizim:  

Repeat(text[, repeat_count])

Geri dönüş veri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
repeat_count text dizesindeki karakterlerin çıkış dizesinde kaç kez yineleneceğini tanımlar.