Mid - kod ve grafik fonksiyonu

Mid(), giriş dizesinin ikinci bağımsız değişken ('start') ile tanımlanan karakterin konumundan başlayan kısmını döndürür ve üçüncü bağımsız değişken ('count') ile tanımlanan sayıda karakteri döndürür. 'count' atlanırsa, dizenin geri kalanı döndürülür. Giriş dizesindeki ilk karakter 1 olarak numaralandırılır.

Sözdizim:  

Mid(text, start[, count])

Geri dönüş veri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
start text içinde dahil edilecek ilk karakterin konumunu tanımlayan tamsayı.
count Çıkış dizesinin dize uzunluğunu tanımlar. Atlandığı takdirde, start ile tanımlanan konumdan itibaren tüm karakterler dahil edilir.