LTrim - kod ve grafik fonksiyonu

LTrim(), giriş dizesini öndeki boşlukları kırpılmış olarak döndürür.

Sözdizim:  

LTrim(text)

Geri dönüş veri türü: dize