Capitalize - kod ve grafik fonksiyonu

Capitalize() dizeyi, tüm sözcükler başlangıç büyük harf olacak şekilde döndürür.

Sözdizim:  

Capitalize(text)

Geri dönüş veri türü: dize