CHIDIST - kod ve grafik fonksiyonu

CHIDIST(), chi2 dağılımının tek kuyruklu olasılığını döndürür. chi2 dağılımı bir chi2 testi ile ilişkilidir.

Sözdizim:  

CHIDIST(value, degrees_freedom)

Geri dönüş veri türü: sayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Dağılımı değerlendirmek istediğiniz değer. Değer negatif olmamalıdır.
degrees_freedom Serbestlik derecesinin sayısını belirten bir pozitif tamsayı.

Bu fonksiyon CHIINV fonksiyonuyla aşağıdaki şekilde ilişkilidir:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Sınırlamalar:  

Tüm bağımsız değişkenler sayısal olmalıdır, aksi takdirde NULL döndürülür.