Record is

Sabit kayıt uzunluğu dosyaları için, kayıt uzunluğu record is belirticisiyle belirtilmelidir.

Sözdizim:  

Record is n

Record is line

Record is n lines

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
n Bayt cinsinden kayıt uzunluğunu belirtir.
line Tek bir satır olarak kayıt uzunluğunu belirtir.
n lines Satır olarak kayıt uzunluğunu belirtir; burada n kayıt uzunluğunu temsil eden bir pozitif tamsayıdır.

Sınırlamalar:  

record is belirticisi yalnızca fix dosyalarıyla ilgilidir.

Ayrıca bkz: