KML

Harita görselleştirmesinde kullanılacak KML dosyaları yüklenirken kod belirtici kullanılır.

Sözdizim:  

kml

KML dosyası poligonlarla gösterilen alan verilerini (örneğin, ülkeler veya bölgeler) ya da [enl, boy] biçiminde noktalarla gösterilen nokta verilerini (örneğin, şehirler veya yerler) temsil edebilir.

Ayrıca bkz: