Rename field

Bu kod fonksiyonu, bir veya daha fazla var olan QlikView alanını yüklendikten sonra yeniden adlandırır.

Note: QlikView içinde bir alan ve bir değişken için aynı adın kullanılması önerilmez.

Şu söz dizimlerinden herhangi biri kullanılabilir: rename field veya rename fields.

Sözdizim:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
mapname Bir veya daha fazla eski ve yeni alan adı çifti içeren önceden yüklenmiş eşleme tablosunun adı.
oldname Eski dosya adı.
newname Yeni dosya adı.

Sınırlamalar:  

Farklı şekilde adlandırılmış iki alan, aynı ada sahip olacak şekilde yeniden adlandırılamaz. Kod hatasız çalışır, ancak ikinci alan yeniden adlandırılmaz.

Örnek 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Örnek 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;