Unmap

Unmap deyimi, arkasından gelen yüklenmiş alanlar için olan önceki bir Map … Using deyimi ile belirlenen alan değeri eşlemesini devre dışı bırakır.

Sözdizim:  

Unmap *fieldlist

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
*fieldlist Kod içinde artık bu noktadan eşlenmemesi gereken alanların virgülle ayrılmış listesi. Alan listesi olarak * kullanılması tüm alanlara işaret eder. Alan adlarında * ve ? joker karakterlerine izin verilir. Joker karakterler kullanıldığında alan adlarının tırnak içine alınması gerekebilir.

Örnekler ve sonuçlar:

Örnek Sonuç
Unmap Country; Country alanının eşlemesini devre dışı bırakır.
Unmap A, B, C; A, B ve C alanlarının eşlemesini devre dışı bırakır.
Unmap * ; Tüm alanların eşlemesini devre dışı bırakır.

Ayrıca bkz: