Sleep

sleep deyimi kod yürütmesini belirtilen süre kadar duraklatır.

Sözdizim:  

Sleep n

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
n Milisaniye cinsinden belirtilir; burada n bir pozitif tamsayıdır ve 3600000 (yani, 1 saat) değerinden büyük olamaz. Değer bir ifade olabilir.

Örnek 1:  

Sleep 10000;

 

Örnek 2:  

Sleep t*1000;