Execute

Execute deyimi, QlikView verileri yüklediği sırada diğer programları çalıştırmak için kullanılır. Örneğin, gerekli olan dönüştürmeleri yapmak için.

Note:

Yürütme deyimleri yalnızca Kullanıcı Tercihleri'nde güvenlik geçersiz kılma etkinse çalıştırılır.

Sözdizim:  

execute commandline

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
commandline

İşletim sistemi tarafından komut satırı olarak yorumlanabilen bir metin.

Örnek:  

Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;

Execute winword macro.doc;

Execute cmd.exe /C C:\BatFiles\Log.bat;

Note: cmd.exe için bir parametre olduğundan /C öğesinin dahil edilmesi gerekir.