QlikWorld 2020 Global Konferans. Verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı keşfetmek için bize katılın. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve indirimden yararlanın.

Directory

Directory deyimi, yeni bir Directory deyimi yapılıncaya kadar sonraki LOAD deyimlerinde veri dosyaları için hangi dizine bakılacağını tanımlar.

Sözdizim:  

Directory[path]

 

Directory deyimi bir path olmadan kullanılır veya unutulursa QlikView, QlikView çalışma dizinine bakar.

Bkz. Çalışma dizini

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
path

qvw dosyasının yolu olarak yorumlanabilecek bir metin.

Yol, dosyanın yoludur ve şunlardan biri olabilir:

  • mutlak

    Örnek: c:\data\

  • QlikView belge yoluna göreceli.

    Örnek: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Örnek: http://www.qlik.com

Örnek:  

Directory c:\userfiles\data;

Ayrıca bkz: