Alias

alias deyimi, kendisini takip eden kod içinde oluştuğunda yeniden adlandırılacak bir alana göre bir takma isim ayarlamak için kullanılır.

Sözdizim:  

alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
fieldname
Kaynak verilerinizdeki alanın adı
aliasname Yerine kullanmak istediğiniz bir takma isim

Ayrıca bkz: