NoConcatenate

NoConcatenate öneki, aksi takdirde otomatik olarak birleştirilecek olan, birbiriyle alan kümelere sahip yüklenmiş iki tablonun iki ayrı dahili tablo olarak işlenmesini zorlar.

Sözdizim:  

NoConcatenate( loadstatement | selectstatement ) 

Örnek:  

LOAD A,B from file1.csv;

NoConcatenate LOAD A,B from file2.csv;