İlişkisel işleçler

Tüm ilişkisel işleçler, işlenenlerin değerlerini karşılaştırır ve sonuç olarak True (-1) veya False (0) sonucunu döndürür. Tüm ilişkisel işleçler ikilidir.

< Küçüktür Her iki işlenen sayısal olarak yorumlanabiliyorsa, sayısal bir karşılaştırma yapılır. İşlem, karşılaştırmanın değerlendirmesinin mantıksal değerini döndürür.
<= Küçüktür veya eşittir Her iki işlenen sayısal olarak yorumlanabiliyorsa, sayısal bir karşılaştırma yapılır. İşlem, karşılaştırmanın değerlendirmesinin mantıksal değerini döndürür.
> Büyüktür Her iki işlenen sayısal olarak yorumlanabiliyorsa, sayısal bir karşılaştırma yapılır. İşlem, karşılaştırmanın değerlendirmesinin mantıksal değerini döndürür.
>= Büyüktür veya eşittir Her iki işlenen sayısal olarak yorumlanabiliyorsa, sayısal bir karşılaştırma yapılır. İşlem, karşılaştırmanın değerlendirmesinin mantıksal değerini döndürür.
= Eşittir Her iki işlenen sayısal olarak yorumlanabiliyorsa, sayısal bir karşılaştırma yapılır. İşlem, karşılaştırmanın değerlendirmesinin mantıksal değerini döndürür.
<> Eşit değildir Her iki işlenen sayısal olarak yorumlanabiliyorsa, sayısal bir karşılaştırma yapılır. İşlem, karşılaştırmanın değerlendirmesinin mantıksal değerini döndürür.
precedes  

< işlecinin aksine, karşılaştırma öncesinde bağımsız değişken değerlerinin sayısal yorumlamasını yapmaya yönelik bir girişimde bulunulmaz. İşlecin solundaki değerin, dize karşılaştırmasında sağdaki değerin metin temsilinden önce gelen bir metin temsiline sahip olması durumunda işlem true sonucunu döndürür.

Örnek:  

'1 ' precedes ' 2' şu sonucu döndürür: FALSE

aynı zamanda

' 1' precedes ' 2' şu sonucu döndürür: TRUE

bir boşluğun (' ') ASCII değeri sayının ASCII değerinden az olduğundan.

Bunu şununla karşılaştırın:

'1 ' < ' 2' , TRUE döndürür

and

' 1' < ' 2' şu sonucu döndürür: TRUE

follows   > işlecinin aksine, karşılaştırma öncesinde bağımsız değişken değerlerinin sayısal yorumlamasını yapmaya yönelik bir girişimde bulunulmaz. İşlecin solundaki değerin, dize karşılaştırmasında sağdaki değerin metin temsilinden sonra gelen bir metin temsiline sahip olması durumunda işlem true sonucunu döndürür.

Örnek:  

' 2' follows '1 ', FALSE döndürür

aynı zamanda

' 2' follows ' 1' şu sonucu döndürür: TRUE

bir boşluğun (' ') ASCII değeri sayının ASCII değerinden az olduğundan.

Bunu şununla karşılaştırın:

' 2' > ' 1' şu sonucu döndürür: TRUE

and

' 2' > '1 ' şu sonucu döndürür: TRUE